KURUMSAL KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMA

Sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan politikalar, belirli zorunlu azaltımların yanı sıra, kuruluşların gönüllü olarak sera gazı emisyonlarını kontrol altına alabilecekleri önlemler belirlemiştir. ISO 14064-1 standardı bunlardan biridir. Kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklı ortaya çıkan sera gazlarının yönetilmesi, hesaplanması ve raporlanması konularına odaklanır.

CTR, ISO 14064-1 standardı kapsamında hazırlanmış olan emisyon envanteri planlama, yönetim ve raporlama metodolojisi ile belirli bir döneme (genellikle bir takvim yılı) ilişkin verileri, ISO 14064-3 standardında belirtilen kriterlere göre doğrular.

Süreç, kuruluş tarafından belirli bir döneme ait hazırlanmış olan sera gazı envanterinin analizini ve kuruluşun tesislerinde yapılan incelemeyi içerir. Ardından, bir rapor ve bir doğrulama beyanının teslim edilmesiyle süreç tamamlanmaktadır.

Doğrulanmış beyanlarınız, kuruluşunuzun iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını tüm paydaşlarınızın görmesi sağlar. Böylece şirketinizi rakiplerinizden farklılaştırmanıza olanak tanır ve pazar payınızı arttırarak size rekabet avantajı sağlar. Ayrıca, gelecek dönemlerde karşınıza çıkabilecek olan yasal sorumluluklara karşı hazır olmanızı ve rakiplerinize karşı bir adım önde olmanızı sağlar.

CTR, ESYD Akreditasyonuna sahip Eurocert S.A.' nın temsilcisi olarak, ISO 14064-1 standardı kapsamındaki doğrulama hizmetlerini Avrupa akrediteli olarak sunmaktadır. https://www.eurocert.gr