ÜRÜN KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMA
Sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan politikalar, belirli zorunlu azaltımların yanı sıra, kuruluşların gönüllü olarak sera gazı emisyonlarını kontrol altına alabilecekleri önlemler belirlemiştir. Bu bağlamda azaltılmış çevresel ayak izine sahip ürün ve hizmetler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ürünlerin karbon ayak izinin nicelleştirilmesine yönelik olarak ISO 14067 standardı oluşturulmuştur. Bu standart ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının belirlenmesini, hesaplanmasını ve azaltılmasını kapsar.

CTR, ISO 14067 standardı kapsamında hazırlanmış olan planlama, yönetim ve raporlama metodolojisi ile ürünlerin beşikten mezara/beşikten kapıya prensibiyle hazırlanmış karbon ayak izi verilerini, ISO 14064-3 standardında belirtilen kriterlere göre doğrular.

Süreç, kuruluş tarafından belirli bir ürün veya hizmet için hazırlanmış olan sera gazı envanter analizini ve kuruluşun tesislerinde yapılan incelemeyi içerir. Ardından, bir rapor ve bir doğrulama beyanının teslim edilmesiyle süreç tamamlanmaktadır.

Doğrulanmış beyanlarınız, kuruluşunuzun iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını tüm paydaşlarınızın görmesi sağlar. Böylece şirketinizi rakiplerinizden farklılaştırmanıza olanak tanır ve pazar payınızı arttırarak size rekabet avantajı sağlar. Ayrıca, gelecek dönemlerde karşınıza çıkabilecek olan yasal sorumluluklara karşı hazır olmanızı ve rakiplerinize karşı bir adım önde olmanızı sağlar.