SIK SORULAN SORULAR
Sera Gazı nedir?
Atmosferin hem doğal hem de insan kaynaklı gaz halindeki bileşenleridir. Sera gazları ısıyı hapseder ve atmosferdeki sıcaklığı arttırır buna sera gazı etkisi denir. Yaşamın var olabilmesi için atmosferde belirli miktarda doğal sera gazı olması gereklidir. İnsan faaliyetleri kaynaklı sera gazlarındaki artış, doğal sera etkisini artırmakta ve küresel ısınmaya yol açmaktadır.

Sera gazları olarak; CO2 Karbondioksit, CH4 Metan, O3 Ozon, N2O Diazot Monoksit, SF6 Sulfur Hegzaflorid ve Halokarbonlar (Karbon Tetraklorid, Metil Kloroform, Tri-klorflorometan,Halonlar, CFCs, HFCs, HCFCS ve diğerleri) tanımlanmaktadır.
Karbon Ayak İzi nedir ve sebepleri nelerdir?
Doğrudan ve dolaylı olarak bir kişinin, ürünün, etkinliğin veya kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu ürettiği sera gazı emisyonlarının birim karbondioksit cinsinden karşılığıdır. İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın iklim değişikliğine etkisidir. Karbon emisyonunun son yıllarda artış göstermesinin temel sebepleri ise; kontrolsüz sanayileşme, artan enerji talebi, şehirleşme, azalan ormanlık alanlar, yoğun hayvancılık faaliyetleri, kontrol edilmeyen sera gazı salımıdır.
Kuruluşlar Karbon Ayak İzini neden hesaplar?
Yasal zorunluluk, emisyon ticaret mekanizmalarına katılım, müşteri veya yatırımcı talepleri, pazarlama ve kurum imajı, kurumsal sosyal sorumluluk vb. nedenlerle kuruluşlar karbon ayak izlerini hesaplamaktadır.
ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi doğrulama nedir?
Kuruluşların, belirli izleme dönemine ait ISO 14064-1 standardı şartlarına göre hazırladıkları karbon ayak izi hesaplamalarının, oluşturdukları envanterlerinin, raporlarının ve dokümantasyonun doğruluğunun, ilgili döneme ait verilerin güvenilirliğinin, ISO 14064-3 standardı çerçevesinde tarafsız ve objektif olarak doğrulayıcı kuruluşlar tarafından teyididir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir?
Avrupa Birliği (AB)' nin çevre ve sürdürülebilirlik konularında kesin ve iddialı adımlar atacağının taahhüdü olarak Kasım 2019' da yayınlanan politikalar paketidir. AB'nin 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını hedefler. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için bir takım bağlayıcı kurallar ve mekanizmalar oluşturulmuştur.