TARAFSIZLIK POLİTİKASI
CTR Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. olarak üçüncü taraf bağımsız belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte, doğrulama faaliyetlerinin uygunluğunu ve doğrulama kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,

Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, doğrulama faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

Doğrulama faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı, bu analizleri sürekli yenilediğimizi, tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımızı,

Doğrulama başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir suretle doğrulama hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, kararlarımızın elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delilere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

Tüm doğrulama ekibi üyelerimizden yapılacak her doğrulama öncesi müşteriler ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Doğrulama kararlarını verenlerin, doğrulama yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve doğrulama kararlarının alınmasında doğrulama kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme öncesi müşteriler ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Tüm doğrulama ekibi üyelerinin ve doğrulama kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için CTR, CTR' nin tüzel kişiliğinin herhangi bir parçası veya CTR' nin organizasyonel kontrolü altına olan herhangi bir birim ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli tarafından yapılmadığını ve aynı zamanda danışmalık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerinin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz doğrulama hizmetlerinin tarafsızlığını etkilememesi için her türlü önlemi aldığımızı,

Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi,

Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

Evrim ELİVAR
Genel Müdür
01.09.2022 Rev.00